';

Sebastian Dybula

Ekspert z zakresu Health&Resilience oraz fizjoterapii i pracy z ciałem w ujęciu holistycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach.

01

Doświadczenie

Ekspert w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Bogate i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu terapii budowania zdrowia i odporności oraz ergonomii ciała dla top menedżerów, sprzedawców i kupców czołowych spółek w Polsce, a także ludzi sztuki, kultury oraz wybitnych sportowców.

Wykładowca w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz podyplomowych studiach menedżerskich w uczelniach wyższych.

Bogate kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z chorymi.

01

Specjalizacja

Rozwój kompetencji menedżerów i specjalistów w zakresie Health&Resilience.

Wsparcie indywidualne i treningi „one to one” dla właścicieli firm, menedżerów wszystkich szczebli oraz specjalistów firm w obszarach budowania odporności, zdrowia.

Audyt, badania i konsulting w zakresie zdrowia i odporności.

Współpraca z klientami w systemie Terapii Edukacyjnej w zakresie korygowania niekorzystnych wzorców reagowania na stres.

Praca z pacjentami w klinikach i firmach pod kątem psychogenności narządu ruchu.

Image module
01

Portfolio

Z powodzeniem realizował projekty rozwoju dla menedżerów i specjalistów wielu branż, w tym m.in. liderów branży finansowej, FMCG, opakowań, handlowej, e-commerce, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, automotive, wydobywczej, paliwowej, in.
03

Edukacja

– Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

– Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach.

– Uczestnik szeregu zaawansowanych programów terapii z chorymi.

– Uczestnik międzynarodowych sympozjów i licznych konferencji naukowych.