';

Polityka prywatności

Business Drive to nowoczesna firma, która troszczy się o najwyższy standard świadczonych usług. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności – zbiór reguł dotyczących przechowywania i dostępu do danych osobowych.

Część A – polityka prywatności dotycząca realizacji usług szkoleniowych

Stworzyliśmy Politykę Prywatności – zbiór reguł dotyczących przechowywania i danych osobowych, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • komu są udostępniane i jak są chronione.

Pragniemy, aby każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszych serwisów.

Dokładamy największych starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej Administrator) jest: Business Drive Grzegorz Raj, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 575-172-36-70, Regon

Z Administratorem możesz się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry lub poczty elektronicznej e-mail na adres: office@businessdrive.pl

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których skorzystałeś: realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a, zarządzanie naszymi relacjami, komunikacja z Tobą, przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam zgody, wykonania umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. zamierzasz skorzystać z naszych usług szkolenia otwartego, zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych.

Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych: Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko; Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz; Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia i seminaria itp.; naszą komunikację z Tobą; Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

W związku z faktem możliwości przetwarzania Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Część B – polityka prywatności dotycząca plików cookies

Zanim skorzystasz z Serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację standardów i procedur stosowanych przez Business Drive wynikających z Polityki.

Niniejsza Polityka Prywatności określa więc zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Businessdrive.pl z siedzibą w Katowicach, a żądanych przez Użytkownika,

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, niestety nie możesz korzystać z serwisu, nie możesz również zapisywać się do newsletterów należących do Business Drive czy też nabywać usług świadczonych przez Business Drive. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Definicje, które nadają porządek Polityce Prywatności

1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Business Drive z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 49, która poprzez Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.businessdrive.pl/

3. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych niniejszego Serwisu.

4. Pliki Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane są ze świadczeniem usług przez Administratora drogę elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

5. Pliki Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Administratora.

7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jaki rodzaj cookies wykorzystujemy dla świadczenia usług dla klientów

1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W jakim celu wykorzystujemy Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora przede wszystkim w celu:

a) konfiguracji serwisu, a w szczególności:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji w serwisie, a w szczególności:

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu, jeśli takie będzie wymagane, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności:

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem funkcjonujących obecnie narzędzi analitycznych
b) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą dostępnych serwisów społecznościowych

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany takich ustawień za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Newsletter

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Business Drive Grzegorz Raj danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Skontaktuj się z nami

1. Uwielbiamy rozmawiać, dlatego zapraszamy Cię do kierowania do nas pytań. Jeśli z tego lub innych powodów chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić w następujący sposób:
a) na adres e-mail: office@businessdrive.pl
b) telefonując pod numer: +48 535 50 70 55
c) pisemnie na adres: Business Drive, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry