';

Milena Kamińska

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zarządzaniu zespołami sprzedaży e-commerce, telefonicznej, bezpośredniej.

01

Doświadczenie

Kilkanaście lat doświadczeń w biznesie na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich w departamentach sprzedaży internetowej, telefonicznej, bezpośredniej („face to face”).

Bogate doświadczenie w sprzedaży detalicznej oraz e-commerce za pośrednictwem Contact Center (Customer Care, Helpdesk Hardware and Software, Telesales, Customer Service in/out )
Obecnie dyrektor działu obsługi klienta internetowego w jednej ze spółek handlowych – lidera branży e-commerce.

Bogata praktyka w budowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przyjaznych standardów obsługi klienta w firmach różnych branż.

Kilka lat doświadczeń w szkoleniu specjalistów i menedżerów firm.

01

Specjalizacja

Rozwój kompetencji znakomitej obsługi klienta w kanałach e-commerce, contact center, bezpośredniej.

Rozwój kompetencji menedżerskich, zarządzania i przywództwa.

Rozwój kompetencji sprzedażowych w kanale business to customer.

Rozwój profesjonalnych kompetencji współpracy z klientem w obszarach reklamacji, windykacji, helpdesku, in.

Modelowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta.

Image module
01

Portfolio

Z powodzeniem realizowała projekty rozwoju dla specjalistów i menedżerów wielu branż, w tym m.in. handlowej, e-commerce, medycznej, IT, edukacyjnej, in.
03

Edukacja

– Absolwent informatyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

– Absolwentka Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej.

– Absolwentka Szkoły Zarządzania Dla Szefów Call Centers and Telesales.

– Uczestniczka szeregu zaawansowanych programów rozwojowych w zakresie: zarządzania, sprzedaży, telefonicznej obsługi klienta, e-commerce, voice management.