we drive your business

Zespół

Sebastian Dybula

Ekspert z zakresu Health&Resilience oraz fizjoterapii i pracy z ciałem w ujęciu holistycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
Doświadczenie praktyczne w biznesie i dzieleniu się wiedzą:
 • Ekspert w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach z kilkunastoletnim doświadczeniem
 • Bogate i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu terapii budowania zdrowia i odporności oraz ergonomii ciała dla top menedżerów, sprzedawców i kupców czołowych spółek w Polsce, a także ludzi sztuki, kultury oraz wybitnych sportowców
 • Wykładowca w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz podyplomowych studiach menedżerskich w uczelniach wyższych
 • Bogate kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z chorymi
Główne obszary specjalizacji:
 • Rozwój kompetencji menedżerów i specjalistów w zakresie Health&Resilience
 • Wsparcie indywidualne i treningi „one to one” dla właścicieli firm, menedżerów wszystkich szczebli oraz specjalistów firm w obszarach budowania odporności, zdrowia
 • Audyt, badania i konsulting w zakresie zdrowia i odporności
 • Współpraca z klientami w systemie Terapii Edukacyjnej w zakresie korygowania niekorzystnych wzorców reagowania na stres
 • Praca z pacjentami w klinikach i firmach pod kątem psychogenności narządu ruchu
Portfolio:
 • Z powodzeniem realizował projekty rozwoju dla menedżerów i specjalistów wielu branż, w tym m.in. liderów branży finansowej, FMCG, opakowań, handlowej, e-commerce, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, automotive, wydobywczej, paliwowej, in.
Edukacja:
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach (w trakcie)
 • Uczestnik szeregu zaawansowanych programów terapii z chorymi
 • Uczestnik międzynarodowych sympozjów i licznych konferencji naukowych