we drive your business

Zespół

Milena Kamińska

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zarządzaniu zespołami sprzedaży e-commerce, telefonicznej, bezpośredniej.
Doświadczenie praktyczne w biznesie i dzieleniu się wiedzą:
 • Kilkanaście lat doświadczeń w biznesie na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich w departamentach sprzedaży internetowej, telefonicznej, bezpośredniej („face to face”)
 • Bogate doświadczenie w sprzedaży detalicznej oraz e-commerce za pośrednictwem Contact Center (Customer Care, Helpdesk Hardware and Software, Telesales, Customer Service in/out )
 • Obecnie dyrektor działu obsługi klienta internetowego w jednej ze spółek handlowych – lidera branży e-commerce
 • Bogata praktyka w budowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przyjaznych standardów obsługi klienta w firmach różnych branż
 • Kilka lat doświadczeń w szkoleniu specjalistów i menedżerów firm
Główne obszary specjalizacji:
 • Rozwój kompetencji znakomitej obsługi klienta w kanałach e-commerce, contact center, bezpośredniej
 • Rozwój kompetencji menedżerskich, zarządzania i przywództwa
 • Rozwój kompetencji sprzedażowych w kanale business to customer
 • Rozwój profesjonalnych kompetencji współpracy z klientem w obszarach reklamacji, windykacji, helpdesku, in.
 • Modelowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta
Portfolio:
 • Z powodzeniem realizowała projekty rozwoju dla specjalistów i menedżerów wielu branż, w tym m.in. handlowej, e-commerce, medycznej, IT, edukacyjnej, in.
Edukacja:
 • Absolwent informatyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
 • Absolwentka Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej
 • Absolwentka Szkoły Zarządzania Dla Szefów Call Centers and Telesales
 • Uczestniczka szeregu zaawansowanych programów rozwojowych w zakresie: zarządzania, sprzedaży, telefonicznej obsługi klienta, e-commerce, voice management.