we drive your business

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Business Drive

Business Drive to nowoczesna firma, która troszczy się o najwyższy standard świadczonych usług. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności – zbiór reguł dotyczących przechowywania i dostępu do danych osobowych.

Część A – polityka prywatności dotycząca realizacji usług szkoleniowych

Stworzyliśmy Politykę Prywatności – zbiór reguł dotyczących przechowywania i danych osobowych, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • komu są udostępniane i jak są chronione.

Pragniemy, aby każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszych serwisów.

Dokładamy największych starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej Administrator) jest: Business Drive Grzegorz Raj, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, NIP: 575-172-36-70, Regon

Z Administratorem możesz się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice lub poczty elektronicznej e-mail na adres: office@businessdrive.pl

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których skorzystałeś: realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a, zarządzanie naszymi relacjami, komunikacja z Tobą, przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam zgody, wykonania umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. zamierzasz skorzystać z naszych usług szkolenia otwartego, zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych.

Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych: Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko; Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz; Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia i seminaria itp.; naszą komunikację z Tobą; Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

W związku z faktem możliwości przetwarzania Twoich danych przysługuje Ci prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Część B – polityka prywatności dotycząca plików cookies

Zanim skorzystasz z Serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację standardów i procedur stosowanych przez Business Drive wynikających z Polityki.

Niniejsza Polityka Prywatności określa więc zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Businessdrive.pl z siedzibą w Katowicach, a żądanych przez Użytkownika,

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, niestety nie możesz korzystać z serwisu, nie możesz również zapisywać się do newsletterów należących do Business Drive czy też nabywać usług świadczonych przez Business Drive. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Definicje, które nadają porządek Polityce Prywatności
1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Business Drive z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, która poprzez Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.businessdrive.pl/
3. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych niniejszego Serwisu.
4. Pliki Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane są ze świadczeniem usług przez Administratora drogę elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
5. Pliki Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Administratora.
7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jaki rodzaj cookies wykorzystujemy dla świadczenia usług dla klientów
1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W jakim celu wykorzystujemy Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora przede wszystkim w celu:
a) konfiguracji serwisu, a w szczególności:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji w serwisie, a w szczególności:

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu, jeśli takie będzie wymagane, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu

d) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności:

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem funkcjonujących obecnie narzędzi analitycznych
b) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą dostępnych serwisów społecznościowych

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany takich ustawień za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Newsletter
1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Business Drive Grzegorz Raj danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Skontaktuj się z nami
1. Uwielbiamy rozmawiać, dlatego zapraszamy Cię do kierowania do nas pytań. Jeśli z tego lub innych powodów chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić w następujący sposób:
a) na adres e-mail: office@businessdrive.pl
b) telefonując pod numer: +48 535 50 70 55
c) pisemnie na adres: Business Drive, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice